Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Kết quả hoạt động Chương trình FETP ngắn hạn giai đoạn 2011-2015 01/11/2016

Khóa đào tạo FETP ngắn hạn

- Đào tạo FETP ngắn hạn:

+ Trên cơ sở khung chương trình đào tao ngắn hạn và Tài liệu giảng dạy FETP ngắn hạn đã được Bộ Y tế phê duyệt, các hoạt động đào tạo FETP ngắn hạn tiếp tục được mở rộng triển khai cho tuyến huyện ở những vùng có nhu cầu cao về đào tạo dịch tễ học như Tây Nguyên, khu vực miền Trung.

+ Trong giai đoạn 2011-2013 đã triển khai 9 khóa đào tạo FETP ngắn hạn cho 195 cán bộ đa số là các cán bộ y tế dự phòng tuyến tỉnh và huyện của 63 tỉnh/thành phố trên cả nước.

+ Các học viên đã được trang bị các kiến thức cơ bản nhất về dịch tễ học và thực hành tổ chức điều tra vụ dịch hoặc sự kiện y tế công cộng trong khi học, sau khóa học các học viên được khuyến khích triển khai thực hiện điều tra vụ dịch và viết báo cáo thực địa.

+ Các học viên đã thực hiện 95 điều tra, giám sát thực địa và 6 bài báo.

- Đào tạo FETP ngắn hạn Một sức khỏe:

Triển khai các khóa đào tạo FETP ngắn hạn Một sức khỏe (One Health): Đã triển khai 4 khóa đào tạo FETP Một sức khỏe ngắn hạn cho 80 cán bộ của 20 tỉnh, thành phố tiến hành điều tra chung tại thực địa về các bệnh lây truyền từ động vật sang người. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ sự phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ  y tế và thú y tại tuyến tỉnh trong công tác kiểm soát bệnh lây truyền từ động vật sang người. Các nhóm học viên đã thực hiện được 20 điều tra thực địa về các bệnh lây truyền từ động vật sang người như bệnh dại, bệnh liên cầu lợn, cúm gia cầm, viêm não Nhật Bản, sán lá gan lớn, giun lươn.


Đối tác

Thống kê

Hôm nay : 1

Số lượt truy cập : 48221

Số người trực tuyến : 15