Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Học viên FETP dài hạn khóa 6: 2015 -2017

Viện Pasteur TP.HCM
 • Trần Thị Lưu Nguyên Hương
 • Chức vụ: Phòng Kế hoạch tổng hợp
 • Trình độ: Thạc sĩ Y tế công cộng
 • Mobile: 0936190276
 • Email: nguyenhuongbn@gmail.com
Viện Pasteur Nha Trang
 • Nguyễn Thành Đông
 • Chức vụ: Khoa Kiểm soát véc tơ truyền bệnh
 • Trình độ: Thạc sĩ Y tế công cộng
 • Mobile: 0983365498
 • Email: dongpasteur@gmail.com
Trung tâm Y tế dự phòng Đồng Tháp
 • Nguyễn Thị Khả Tú
 • Chức vụ: Phòng Kiểm soát bệnh truyền nhiễm và vắc xin sinh phẩm
 • Trình độ: Thạc sĩ Công nghệ sinh học
 • Mobile: 0984153702
 • Email: ntkhatu@gmail.com
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên
 • Lý Thị Thùy Trang
 • Chức vụ: Khoa Côn trùng - Kiểm dịch
 • Trình độ: Thạc sĩ Ký sinh trùng và Côn trùng Y học
 • Mobile: 0914377724
 • Email: thuytrangvsdt@gmail.com
Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Trung ương
 • Nguyễn Thu Hương
 • Chức vụ: Phòng Khoa học đào tạo
 • Trình độ: Tiến sĩ Y học
 • Mobile: 0912085470
 • Email: huongnimpe@gmail.com
Viện Y tế công cộng TP.HCM
 • Vương Ngọc Thùy
 • Chức vụ: Khoa Dịch tễ
 • Trình độ: Thạc sĩ Y tế công cộng
 • Mobile: 0964353503
 • Email: vuongngocthuy27@gmail.com

Đối tác

Thống kê

Hôm nay : 1

Số lượt truy cập : 48221

Số người trực tuyến : 15