Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Tổ chức hội nghị quốc gia về FETP và tham dự hội nghị quốc tế giai đoạn 2011-2015 03/11/2016

 
 - Năm 2013, tổ chức Hội nghị lần 3 có 125 đại biểu và có 16 báo cáo về kết quả điều tra dịch bệnh và bệnh lây truyền từ động vật sang người, xuất bản 1 chuyên đề trong tạp chí Y học dự phòng.

- Năm 2013, tổ chức Hội nghị TEPHINET Khu vực lần thứ 7 tại Việt Nam. Có 230 đại biểu tham dự đến từ 16 quốc gia và vùng lãnh thổ, các đại biểu từ các tổ chức WHO, US CDC, US AID, RESPOND, FAO, ProMED. Hội nghị nhận được 430 tóm tắt báo cáo được gửi đến và đã lựa chọn 158 báo cáo để trình bày tại Hội nghị, trong đó có 92 báo cáo trình bày trực tiếp và 66 trình bày Poster. Việt Nam Học viên FETP Việt Nam đã giàng giải 2 về trình bày Poster.

- Trong giai đoạn đã tổ chức các đoàn tham dự Hội nghị TEPHINET Khu vực lần thứ 6 tại Indonesia năm 2011, Hội nghị TEPHINET Toàn cầu lần thứ 7 tại Jordan năm 2012, Hội nghị TEPHINET Khu vực lần thứ 7 tại Việt Nam năm 2013 và tham dự Hội nghị TEPHINET Khu vực lần thứ 8 tại Mexico năm 2015.


Đối tác

Thống kê

Hôm nay : 1

Số lượt truy cập : 44868

Số người trực tuyến : 15