Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

VIỆT NAM ĐƯỢC CHẤP NHẬN 5 BÁO CÁO TRÌNH BÀY TẠI HỘI NGHỊ TEPHINET TOÀN CẦU LẦN THỨ 9 NĂM 2017 TẠI CHIANG MAI, THÁI LAN 26/09/2017

Hội nghị khoa học do Mạng lưới Các chương trình Đào tạo dịch tễ học và Can thiệp y tế công cộng (TEPHINET) tổ chức , được thực hiện luân phiên hai năm một lần, ở cả cấp độ toàn cầu và khu vực. Năm 2017, Hội nghị TEPHINET toàn cầu lần thứ 9 sẽ được tổ chức tại Chiang Mai, Thái Lan từ ngày 7 - 11/8/2017. Ban Tổ chức hội nghị TEPHINET đã nhận được hơn 1.200 báo cáo tóm tắt từ 69 chương trình đào tạo Dịch tễ học thực địa trên toàn cầu và chỉ lựa chọn 170 báo cáo trình bày miệng và 200 báo cáo trình bày poster.

Học viên của Chương trình FETP Việt Nam đã nộp 17 tóm tắt báo cáo và trong đó có 05 báo cáo đã được chấp nhận trình bày tại Hội nghị này (01 báo cáo trình bày trực tiếp và 04 báo cáo trình bày poster). Đây là một kết quả rất đáng mừng của Chương trình FETP Việt Nam, bởi vì Hội nghị TEPHINET toàn cầu có yêu cầu cao về chất lượng báo cáo và tính cạnh tranh lớn trong lựa chọn báo cáo trình bày.

Các báo cáo của học viên FETP Việt Nam được chấp nhận trình bày bao gồm:

1.    'Enhancing Zika virus surveillance to detect local transmission in Khanh Hoa, Vietnam, 2016' của Nguyễn Thành Đông, học viên dài hạn khóa 6 – trình bày trực tiếp

2.    'Epidemiological Characteristics of Fascioliasis in the Community of NinhPhuoc district, NinhThuan Province, Vietnam, 2016' của Lê Thị Việt Nga, học viên dài hạn khóa 5 – trình bày poster

3.    'Worm Infections and Anaemia among Preschool Children in Thanh Hoa and Ha Giang provinces, Vietnam, 2015' của Nguyễn Thu Hương, học viên dài hạn khóa 6 – trình bày poster

4.    'Review of viral encephalitis surveillance system in the Central Highlands, Vietnam, 2013-2015' của Lý Thị Thùy Trang, học viên dài hạn khóa 6 – trình bày poster

5.    'Evaluation of an integrated multi-sector campaign to increase child helmet use in Vietnam' của Lê Đình Trọng Nhân, học viên dài hạn khóa 7 – trình bày poster

Văn phòng FETP phối hợp cùng USCDC, WHO và SAFETYNET sẽ tiếp tục hỗ trợ các học viên xây dựng bài trình bày và chuẩn bị tốt nhất trước khi lê đường tham dự Hội nghị vào tháng 8 tới.

 

Chương trình đào tạo dịch tễ học thực địa tại Việt Nam
Cục Y tế dự phòng 


Đối tác

Thống kê

Hôm nay : 1

Số lượt truy cập : 48221

Số người trực tuyến : 15