Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 2: Đáp ứng dịch

Mục tiêu: Nâng cao năng lực của cán bộ y tế dự phòng trong phát hiện và ứng phó với vụ dịch bệnh lây truyền qua thực phẩm.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Đến cuối khóa học, học viên có khả năng: • Phát hiện kịp thời vụ dịch nghi ngờ (thông qua giám sát thường xuyên và giám sát dựa vào sự kiện); • Điều tra có hệ thống vụ dịch (10 bước trong điều tra vụ dịch bệnh) • Ứng phó hiệu quả với vụ dịch bệnh (ra quyết định về các biện pháp kiểm soát, trao đổi thông tin,...).

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kmrdw4w.jpg